CC-bvxl-korsang

KÖRSÅNG FÖR ALLA

Att sjunga i en kör kan vara rena hälsokuren!

Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar.

Körsång är friskvård – det är vetenskapligt dokumenterat.

MÄTBARA HÄLSOEFFEKTER AV KÖRSÅNG

  • Immunförsvaret påverkas positivt, enligt den tyske forskaren Günther Kreutz, som mätt immunoglobulinhalten hos körsångare
  • Testosteronhalten ökar, visar svensk forskning hos personer med nervös mage (Irritabel Bowel Syndrome) som fått sjunga i kör i ett år och jämförts med en kontrollgrupp. Testosteronökningen kan bland annat påverka cellernas återuppbyggnad och skelettet positivt
  • Fibrinogenhalten i blodet minskar, visar samma forskningsprojekt. Detta leder bland annat till minskad risk för blodpropp
  • Utsöndringen av hormonet oxytocin ökar, enligt en annan svensk studie. Detta hormon förknippas med känslor av lugn och välbefinnande

Källa: Christina Grape, sjuksköterska på Ersta sjukhus (TT)

 

korledare-friskvard

SÅ HÄR SÄGER EN AV MINA UPPDRAGSGIVARE

“Våra medarbetare som går på körsång tycker att det är fantastiskt roligt och att det ger så mycket energi. Flera av  kollegorna går på körsång och blir alldeles uppfyllda när de kommer tillbaka till arbetet och det är helt och hållet Camillas förtjänst. Hon är en körledare som inspirerar och entusiasmerar kördeltagarna att våga och tro på sig själv. Man får en energikick bara att vara med henne, man behöver inte ens sjunga.
Jag vill ge mina varmaste rekommendationerna om henne. Även våra chefer har blivit inspirerade och som anlitat Camilla i olika chefsmöten och/eller verksamhetssammanhang för att få mer energi och kreativitet i grupperna.”

Mary Lam Eriksson, Rehabsamordnare kompetensutveckling

KÖRSÅNGSERBJUDANDEN

  • inom genrer som pop, rock, gospel, soul, musikal
  • som friskvård
  • som inslag på konferens och festligheter
  • för de som vill utveckla sin röstteknik
  • som integration