CC-bvxl-korsang

KÖRSÅNG SOM FRISKVÅRD

Körsång som friskvård – succé i Jämtland
Flertalet företag och verksamheter har börjat prova körsång som ett friskvårdsalternativ. Med Camilla Karlsson som körledare används körsång som, energikick i en konferens, timslånga workshops eller kontinuerlig körsång varje vecka mellan arbetspassen.

Sång är läkande på många olika sätt och är ett användbart verktyg för personalvård. Och det är roligt också!

Nu sätts även körsång in i behandlingen av långtidssjuka och som verktyg i stresshantering. Camilla har startat körer med olika samarbetspartners med inriktning friskvård för personal som både arbetar och är sjukskriven.

Östersunds kommun är en av verksamheterna som har provat körsång som friskvård och rehabilitering. En oas i vardagen, menar förskolläraren och huvudskyddsombudet Elisabet Rödén.
Läs hela reportaget här.

korsang-hoppa

SOM HÖJDHOPP

Även i Helsingborg erbjuds att prova på körsång. Det är en del av det försök med kultur på recept som regeringen tagit initiativet till.

Sångpedagog Siw Leijon, tycker inte att det är konstigt att körsången ger mätbara biologiska effekter. Nyttig djupandning och avslappning är centrala inslag i all körsång. Hela kroppen påverkas, inte bara stämbanden.
– Jag brukar jämföra det med höjdhopp. Om du bara går fram till ribban kommer du inte över den. Du måste vara engagerad och ha ett driv i hela kroppen som hjälper dig upp, säger Siw Leijon.

MAN BLIR HÖG

Folkhälsovetaren Christina Grapes forskning har bland annat visat hur körsång påverkar halten av hormoner som oxytocin och testosteron hos körsångare och hon har länge propagerat för att läkare ska kunna skriva ut körsång på recept.

– Man får energi, man blir hög, man blir glad. Det är som att gå till en energistation och tanka och det har inga negativa biverkningar, säger Christina Grape.

HUR GÖR MAN?

Gemensamt lägger vi upp en plan för en framgångsrik och musikalisk personalvård i din verksamhet.

Medarbetare kan komma och sjunga i befintliga körer och då t.ex. använda sin friskvårdstimme.

Eller så förlägger vi kontinuerlig körsång på Er arbetsplats. Då är den avdragsgill i deklaration!

Om det är önskvärt avslutar vi med ett uppträdande.

Kontakta mig för vidare dialog: Kontakt

Under fliken Aktuellt kan Ni alltid läsa uppdaterad information om mina körsångserbjudanden.