Namngivning

Varför en högtid kring namngivning?

Ett nytt liv och ett livets mirakel har kommit till världen och det ska vi såklart fira! Riten ”namngivning” och att tända ett livsljus hör till en av livets viktigaste riter och högtider. När vi välkomnar det nya livet och vår nya familjemedlem vill vi göra det tillsammans med familj, släkt och vänner. Det är en högtidlig stund och ett tillfälle för fest och firande.

Det är viktigt att värna om sin familj och dela glädjen genom att samla sina närstående och att etablera barnets namn bland dem. Att skapa band med utvalda faddrar till sitt barn är ett viktigt initiativ, så att barnet har fler vuxna omkring sig som värnar om det.

Viktigt att veta från Skatteverket (Källa: Skatteverkets hemsida)

Under de första månaderna efter födseln är Skatteverket en viktig instans för nyblivna föräldrar. De ger information och sköter sådant som exempelvis barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap. När barnet föds fyller barnmorskan i en födelseanmälan som skickas till Skatteverket där mamman är folkbokförd. Där registreras barnets födelse i folkbokföringsregistret och barnet får därmed ett personnummer. När ni får hem en bekräftelse från Skatteverket på barnets personnummer får ni även en blankett för att anmäla barnets förnamn och efternamn. Denna blankett ska lämnas in till Skatteverket senast tre månader efter barnet födelse och skrivs under av barnets vårdnadshavare.

Läs mer på Skatteverkets hemsida: 

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder.4.18e1b10334ebe8bc80005647.html

Praktiskt inför namngivningsceremonin

ð  Boka tid för samtal.

ð  Vad ska barnet heta?

ð  Var vill ni ha er ceremoni?

ð  Ceremonins agenda?

ð  Val av innehåll som musik, sång, text eller dikt för uppläsning samt symboler att använda vid namngivningen.

ð  Välja och tillfråga faddrar till barnet.

På namngivningsdagen

Som officiant ansvarar jag och håller i ceremonin och är på plats i god tid. Jag har kontakt med berörda som deltar och leder er alla igenom ceremonin. Tillsammans skapar vi magi!

Musik komplement till ceremonin

Förutom att ansvara och leda ceremonin erbjuder jag även min sång, musik samt egenskrivna texter. Jag stöttar även berörda, som önskar delta på olika sätt.

Hyra av ljudanläggning och tekniska hjälpmedel

Jag har teknisk utrustning som kan hyras vid behov. I denna tekniska utrustning ingår ett eget el-piano, ljudanläggning samt mikrofoner. Finns det inte tillgänglig ström så löser vi detta med andra hjälpmedel.

Utifrån önskemål skickar jag en offert med arvode uppdelat på arbetsinsats:

ð  Officiant.

ð  Officiant, solosång med eget pianoackompanjemang.

ð  Officiant, solosång, pianoackompanjemang till solosånger, gemensamma sånger och enklare musikstycken.

ð  Komplement med instrument och ljudanläggning.

ð  Jag reser gärna. Men blir resan lång, ger jag ett fast pris på min resekostnad.

Ladda ner förslag på agenda i pdf-format

 

Kontakta mig om du vill höra mer om upplägg, få tips och idéer, samt offertförslag.