Ceremonier och riter - genom historien

I livets skeenden finns det ceremonier och riter som är viktiga för oss människor. Man kan se det som ett mänskligt behov att fira, glädjas, hylla eller minnas varandra

Övergångsriter:

När det gäller så kallade övergångsriter firar vi till exempelvis födsel, dop, namngivning, konfirmation, bar mitzva, ingång till vuxenvärlden, nollning, studenten, examen, lumpen, vigsel eller begravning.

Kalendariska riter:

Årets olika årstider firar vi genom högtider som: midsommar, vår/höstdagjämning, alla helgons helg, vintersolstånd, sol högtider, födelsedagar, namnsdagar, alla hjärtans dag, mors/fars dag, nationaldagen. Exempel på nya kalendariska riter som uppkommit är till exempel Halloween, fredagsmys och tacofredag.

Krisriter:

Vid stora katastrofer ligger det i våra mänskliga gener och i våra behov att få vara tillsammans. Vi letar upp platser att gå till, där vi tillsammans kan stötta och hjälpa varandra. Vi vill vara en del av gemenskapen, sända en omtanke för mänskligheten och sedan gå vidare tillsammans.

Vad kännetecknar en rit/ceremoni?

En viktig del av ceremonin är ceremonimästaren som ansvarar och håller i själva ceremonin eller högtiden. Ceremonimästaren planerar allt med de närmaste samt ansvarar och vägleder de församlade genom hela ceremonin eller högtiden.

Platsen är en historiskt viktig del av firandet. Vissa platser är avsedda för vissa saker och vi väljer dem med omsorg och utifrån ett symboliskt värde.

Vid våra riter hyllar vi livet, människan, gemenskapen och tillhörigheten med varandra. Då klär vi ofta upp oss i våra finaste högtidskläder för att visa att vi aktivt deltar i högtiden. En ceremoni vi vill ska skilja sig från den övriga vardagen.

Maten är en viktig del och stärker vår gemenskap. Vi samlas gärna kring god, traditionell och högtidlig mat i samband med högtiden som firas tillsammans.

Vi använder gärna symboler vid våra riter och människan har alltid använt naturen som inspiration. Till exempel har blomman en historisk betydelse; blommor vid bröllop eller begravning och vi tar gärna med en blomma när vi går på middag.

Musiken och så kallad liturgi är viktig för oss. När vi samlas vill vi gärna lyssna på musikaliska inslag och gärna själva sjunga tillsammans. Musiken och sången stärker det vi firar eller lindrar när vi sörjer.

Att få vara delaktig genom att få hålla tal, läsa en dikt eller att få sjunga tillsammans är också viktiga symboliska handlingar.

Kontakta mig om du vill prata mer om ceremonier och högtidsdagar, du vill fira, få tips och idéer, samt offertförslag.