CC-bvxl-foretaget-NY-1 CC-bvxl-foretaget-tablet

Curriculum Vitae

Jag har 28-årig arbetslivserfarenhet av ledarskap som projektledare, arrangör, samordnare, försäljare, lärare, pedagog, föreläsare och ledare inom bl.a. skola, kultur – och besöksnäring. Jag är en beslutstagande, synlig och lyhörd ledare med god kommunikationsförmåga. Jag samarbetar med, delegerar arbetsuppgifter och inspirerar människor runt mig.

FRÄMSTA MERITER

 • Min ambition, entusiasm och energi
 • Struktur, mål – och resultatinriktning
 • God förmåga av bra uttryck i tal och skrift
 • Min sociala kompetens
 • Mångårig erfarenhet av att stå inför publik

SPRÅKKUNSKAPER

 • Svenska
 • Engelska, goda kunskaper i tal och skrift
 • Tyska, 3 år grundskola
 • Finska, talar lite, förstår mer
 • Sjunger bl.a. på italienska, spanska, latin, finska, franska, norska

DATORKUNSKAP

 • Jag har goda kunskaper i Word och PowerPoint

KÖRKORT

 • B-körkort

REFERENSPERSONER

 • Jag har referenspersoner jag förmedlar kontakt med vid önskemål

ÖVRIGA ERFARENHETER

Jag har arbetat ideellt i kulturverksamheter och är van att organisera föreningsliv och fritidsaktiviteter. Mellan 2007 och 2009 var jag ordförande i ideella föreningen “Opera Jemt” med goda personella och ekonomiska resultat. Jag utvecklade föreningen från en liten verksamhet till budget som innefattade länsturné och resa till Wien för medlemmarna.

Jag arrangerar skotersafaris.

Jag har stått på scen sedan jag var 7 år i musik- och teaterverksamhet. Körledare sedan jag var 14 år och lett människor i alla åldrar i grupper mellan 10 till över 100 st. körsångare. Som ledare har jag haft ett helhetsansvar. Jag har föreläst sedan jag var ca 17 år.

UTBILDNING

 • 2008 – 2010: “Ledarskap och förbättringsarbete” med Lean produktion, 2- årig KY – utbildning, Lernia, Östersund, 80 KY poäng.
 • 2009: KMA, (integrerade kvalitets-, arbetsmiljö – och miljöledningssystem), Mittuniversitetet, Östersund, 7,5 Högskolepoäng.
 • 2008 – 2010: “Miljödriven innovation”, Mittuniversitetet, Östersund, 15 Högskolepoäng.

Läs mer om mina utbildningar här

ARBETSLIVSERFARENHET

 • 2011-04-21 driver enskild firma: Camillas Competens och har F-A skattsedel.Inriktningar:
  1) Sång- musikunderhållning.
  2) Körsång, fortbildning inom röstteknik.
 • 3) Hudvård och Make Up.
 • 4) Ledarskap, produktion, Lean konsult.
 • 2014-2015: Musiklärare – mellan- och högstadium.
 • 2012-2013: Konsult för Inlandsbanan i arbetet med projekten ”Dragkraft” samt ”Inlandets Kulturtåg 2014”. Projektarbete för utveckling av Norrlands inland med kultur som dragkraft.
 • 2011-10-01-2012-06-30. Projektkoordinator, “Destination Östersund AB” och projekt Östersund Convention. Koordinerat projektets uppstarts fas med uppgifter som: ekonomi, budget, rapporteringsstruktur, kommunikations- och informationsinsatser, upphandling, anställningsförehavanden, tids- och genomförandeplanering av projekt aktiviteter, destinationsutvecklingsfrågor, införsäljning av Östersund som destination.
 • 2011-04-01 – 2011-10-11. 2012-05-01-2012-10-20. Projekt – och körledare och artist, Krokoms kommun.”100%  Körslag”, ”100% Körglädje”. Arbetsuppgifter: ledning, koordinering samt genomförande av alla aktiviteter. Inblandade antal artister ca 120 st.
 • 2011-09-01 – 2011-12-31. Frösö församling. Körledare för barn,- ungdoms,- vuxenkörer.
 • 2011-06-15 – 2011 -09-15. Projektledare Förprojekt ESF, Studieförbundet Vuxenskolan/ Mellersta Norrland. Inriktning: individuell kompetensutveckling för anställda i SV samt dess samarbetsorganisationer och samarbetspartners inom arrangörskap, ledarskap, kreativt företagande. Arbetsuppgifter: projektupplägg, enkätundersökning, budgetarbete, ansökan.
  Arrangörskap och sång: Jag arrangerar och producerar konserter, kurser, turnéer, galor samt leder små och stora grupper i workshops. Det innebär försäljning, marknadsföring, helhets – och budgetansvar, personlig – och grupputveckling, genomförande, uppföljning och förbättring. Jag arbetar för professionell affärsmässighet, kundanpassad underhållning samt framgångsrika arrangemang.
 • 2008 – 2010 – I KY- utbildningen praktiserade jag som VD i ett innovationsföretag. Ansvar för 5 medarbetare under ett år. Utveckling av miljödriven innovativ produkt och affärsidé. Företagsstart ifrån grunden, framtagande av tydlig affärsplan och budget. Gruppen utvecklades positivt under min ledning i personlig utveckling, gruppdynamik och affärsmässighet i företaget.
 • 2006 – 2007 – Kultursamordnare, Krokoms kommun. Huvudansvar för allt kultur – och turistarbete inom kommunen. Arbetsuppgifter som; arrangörskap, samordning, utveckling, försäljning och inköp av arrangemang, kommunikation och information, bidragshantering, fakturering. Kultur, turist – och demokratifrågor, barnkonvention, filmprojekt, internationella alpina tävlingar, förenings – och företagsutveckling. Personalansvar i form av coachning av medarbetare. Ledning, samordning, förbättring, ekonomisk- och personlig utveckling av arrangörer och kulturarbetare.
 • 2004 – 2013 – Artist, Estrad Norr, Länskulturen/Kultur i vården, Jämtland. Arbete med olika musikkonstellationer och turnéer. Arbetsuppgifter som sång, dans och skådespel.
 • 2002 -2005 – Projektledare, Krokoms kommun. Kartläggning av all kulturverksamhet i kommunen. Bildande av två forum – ett för ung kultur och ett för kommunens besöksnäring. Ungdoms, – kultur, – turist och demokratifrågor i fokus. Modellen jag byggde upp kring kartläggningen köptes av andra kulturinstanser. Jag arrangerade alla sorters arrangemang. Personalansvar i form av coachning av medarbetare och kommunens kulturarbetare. Ledning, samordning, förbättring, ekonomisk utveckling i föreningar inom kultur – och besöksnäring.
 • 2002 – 2003 – Förstudie till projekt/Strukturfonder: Krokoms kommun, Östersunds bluesförening – “Musikkontoret”- samordning och behovskartläggning mellan kulturaktörer och kulturarrangörer inom “Rootsmusik” i länet-
 •  1997 – 2001 – Klasslärare och pedagog, Krokoms kommun, högstadier och kulturskola. Lärare i klassmusik. Pedagog i sång, kör, dans.
 • 1990- 1996 – Klasslärare och pedagog, Krokoms kommun, förskola, låg – mellanstadier. Lärare i idrott och klassmusik samt övriga ämnen.